2016-03-21 14:09:59

Oficiální rozsvícení fasády 25. února 2016

Video z Dronu

2016-03/20160225-7899.jpg 2016-03/20160225-7901.jpg 2016-03/20160225-7907.jpg 2016-03/20160225-7915.jpg 2016-03/20160225-7926.jpg 2016-03/20160225-7933.jpg 2016-03/20160225-7945.jpg 2016-03/20160225-7929.jpg 2016-03/20160225-7949.jpg 2016-03/20160225-7948.jpg 2016-03/20160225-8005.jpg 2016-03/20160225-8009.jpg 2016-03/20160225-7974.jpg 2016-03/20160225-8027.jpg 2016-03/20160225-8043.jpg 2016-03/20160225-8045.jpg 2016-03/dji-0019.jpg 2016-03/dji-0008.jpg 2016-03/dji-0015.jpg

2016-03-20 13:32:00
2016-03/pc171391.jpg 2016-03/1458826816_pc171398.jpg

O projektu

Projekt LINKY byl iniciován a konzultován v součinnosti mezi Fakultou elektrotechnickou a Fakultou architektury (ateliér Karel/Šafařík) ČVUT v Praze a jde o jeden z mezioborových projektů Institutu intermédií.

Světelná instalace na budovu FEL ČVUT je zhodnocením vizuálního profilu celého dejvického kampusu nejen vůči studentům ČVUT a jejím zaměstnancům, ale i směrem k široké veřejnosti. Architektura kterou doposud kolemjdoucí míjeli bez povšimnutí, nabídne nyní prostřednictvím světla pohyby ozvláštnění večerního a nočního zážitku chodců na Dejvickém náměstí i možnost dialogu s architekturou. V jistém smyslu prostřednictvím propojení na sítě i s širokým prostředím. Použití světelných mediálních fasád je v posledních desetiletích populární na celém světě a Světelná fasáda je tak příkladem inovace areálu ČVUT, který je aktuální a atraktivní pro široké spektrum diváků: pro technicky zaměřené diváky, pro diváky s esteticky profilovaným názorem a i pro "obyčejného" chodce.

Světelná fasáda je programována tak, aby umožňovala široké použití: například nabízí změnu škály barevných vzorců, vizualizujících nejrůznější druhy podnětů, jako jsou data o hladině hluku, znečištění vzduchu vně i uvnitř budovy, datový provoz mezi budovou a vnějším světem. Umožňuje také interaktivitu s kolemjdoucími pomocí chytrých telefonů, nebo propojení se zvukovou instalací či kompozicí... .. Světelný systém na takové podněty reaguje podle použité aplikace, případně podle nastavení režimu (během dne reaguje na vnější podněty, večer se stane součástí světelné instalace, v noci ustoupí do pozadí snížením intenzity světla nebo úplně zhasne, aby nepřispívala k světelnému smogu).

autor: Miloš Vojtěchovský

TVŮRČÍ TÝM

prof. Marian Karel

Přední sklářský výtvarník, sochař. Člen Umělecké besedy. Působí v Praze.

Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou (1959 -1963) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1965 - 1972, prof. Stanislav Libenský). Od r. 1992 vedoucí ateliéru Sklo v architektuře na VŠUP Praha, 1995 jmenován profesorem. Další pedagogické působení: 1983, 1989 Pilchuck Glass School, WA, USA; 1986 British Artists in Glass, Velká Británie; 1987 GAS, Philadelphia and Kent State University, OH, USA; 1988 Miasa Glass Workshop, Japonsko; 1992 Niijima Glass Centre, Japonsko; 1998 Auckland Faculty, Nový Zéland;1999 Toyama City Institut of Glass, Japonsko; Jacksonville University, USA; 2000 Hameenlinna, Finsko; 2002 Strasbourg, Francie; 2003 Watrford, Irsko).

Je zastoupen v galeriích a muzeích po celém světě, držitel ceny Grand Prix architektů za realizaci Brány času v Chebu, pedagog FA ČVUT / Obor Design.


Josef Šafařík

Absolvent doktorského studia na VŠUP v Praze, obory sklo v architektuře / aplikace nových technologií ve výtvarném umění. Věnuje se sochařství, novým médiím a medailérství. Má za sebou celou řadu samostatných a hromadných výstav, účastnil se několika sochařských sympozií. Od roku 2009 působí jako odborný asistent v ateliéru Karel a Výtvarná tvorba Ústavu průmyslového designu na FA ČVUT u prof.ak.soch. Mariana Karla. U příležitosti slavnostního otevření budovy FA ČVUT v roce 2011 realizoval projekt Tetris a Laser CUBE.

Jakub Hybler

Vystudoval systémové inženýrství na provozně ekonomické fakultě ČZU. Spoluzakladatel Institutu světelného designu (ISD).

Nadšený všeuměl, inženýr a programátor, pracující pro řadu divadelních projektů v České republice a v zahraničí. Svébytný umělec a vynálezce, schopný sdílet znalosti a svůj talent s lidmi, prostřednictvím workshopů v oblasti physical computingu a světelného designu.

Je jedním ze zakládajících členů skupiny Handa Gote Research & Development.

Jako systémový designér a vývojář se podílí na technických návrzích pro evropské umělce. Dohlíží na splnění technických požadavků studentských i hostujících akcí.

Spolupracoval s různými firmami a umělci, např. Alfred ve dvoře, Divadlo Continuo, Krepsko, LightLab, MamaPapa, PQ. Podílel se rovněž na několika tanečních a choreografických projektech, které vznikaly v IIM. Jakub vyučuje na FEL ČVUT, kde původně studoval radiotechniku a výpočetní techniku.

Roman Berka

Působí na ČVUT v Praze jako ředitel Institutu intermédií a zároveň jako pedagog na Katedře počítačové grafiky a interakce. Institut intermédií založil v roce 2007 společně s architektem Pavlem Bednářem (FA ČVUT) a Milošem Vojtěchovským (FAMU). Odborně se zaměřuje na počítačovou animaci, virtuální realitu a multimédia a vede několik předmětů na FEL ČVUT. Spolupracuje na projektech zaměřených na vývoj interaktivních technik v oblasti virtuální reality a snímání pohybu.

Adam Sporka

Na FEL ČVUT se věnuje výzkumu a technologiím interaktivního audia v kontextech zvukového designu počítačových her a asistivních techologií. Podílí se též na vývoji počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, coby spolutvůrce obsahu a programátor adaptivní hudby pro Warhorse Studios.

Provozní řád
světelné instalace LINKY

Tento řád upravuje pravidla pro provozování slavnostního osvětlení jihovýchodní strany fasády bloku A4 budovy FEL ČVUT v Praze s ohledem na ustanovení a podmínky uvedené v kolaudačním souhlasu s užíváním stavby vydaného 24.2.2016.

 1. Účelem světelné instalace je vytvoření interaktivního komunikačního média, které umožní kreativní formou navazovat kontakt mezi univerzitou a veřejností. Využití současných světelných a IT technologií je vedeno s cílem přitáhnout pozornost mladé generace a potenciálních studentů technických oborů na fakultě.
 2. Světelná instalace je tvořena rastrem 1020 barevných bodů uspořádaných do pěti vertikál 17m vysokých (17 světelných segmentů) s přesahem 2m nad fasádu a řídícím systémem ovládaným z aplikace běžící na řídícím počítači.
 3. Za provoz řídícího počítače odpovídá součást FEL ČVUT pověřená děkanem fakulty.
 4. Za dramaturgický plán programu prezentovaného prostřednictvím instalace zodpovídá skupina pracovníků ČVUT jmenovaná děkanem fakulty.
 5. O spuštění každého programu na instalaci LINKY je nutné žádat programovou skupinu definovanou v bodě 4. tohoto řádu. Členové programové skupiny jsou povinni se navzájem informovat o stavu spojeném s provozem světelné instalace LINKY a zodpovídají se děkanovi fakulty.
 6. S ohledem na ochranu zdraví občanů žijících v blízkém okolí instalace a okolního prostředí v nočních hodinách je časový rozvrh provozu světelné instalace omezen následujícím způsobem:
  1. Po-Pá 8-21h,
  2. o víkendech při výjimečných příležitostech, maximálně však 15 dní v roce.
 7. S ohledem na ochranu ptactva hnízdícího na fasádě v období duben-srpen je provoz instalace omezen v prostoru tak, aby nedocházelo k světelnému zatěžování hnízdišť rorýse obecného umístěných v prostoru mezi první a druhou vertikálou a mezi třetí a čtvrtou vertikálou na úrovni střešní římsy fasády a to následovně:
  1. V období od 20. dubna do 10. srpna je shora omezen provoz instalace pouze do výšky 10m (prvních 10 segmentů zdola), tak aby bylo dodrženo ochranné pásmo v okolí hnízdišť a byl naplněn požadavek z pohledu dotčených ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ZOPK a taktéž příkazové části Rozhodnutí ČIŽP z 1.10.2015, na zdržení se škodlivé činnosti ve vzdálenosti menší než 6 m od hnízdišť rorýse obecného, která se na dotčené fasádě vyskytují.
 8. Kontakty na subjekty uvedené v bodech 3. a 4. budou do 30 dnů po schválení tohoto řádu uvedeny na webové stránce projektu LINKY: http://linky.fel.cvut.cz

Kontakty na subjekty uvedené v bodech 3. a 4. budou do 30 dnů po schválení tohoto řádu uvedeny na webové stránce projektu LINKY: http://linky.fel.cvut.cz

Kontakty a odkazy

Koordinátor projektu, kontakt pro média

Mgr. Hana Chmelenska
hana.chmelenska@fel.cvut.cz
+420 602 692 93

Programová komise LINKY

Jakub Hybler - Institut intermédií, FEL ČVUT

Josef Šafařík - Ústav průmyslového designu, FA ČVUT

Jan Sláma – Oddělení vnějších vztahů, FEL ČVUT

Tomáš Musil – Technicko­provozní oddělení, FEL ČVUT

Michal Dočkal – Středisko vědecko­technických informací, FEL ČVUT

zástupce Akademickéh senátu FEL – bude jmenován později

Složení komise je voleno tak, aby zde byly zastoupeny dotčené složky FEL. Komise určuje program běžící na instalaci LINKY a přijímá případné podněty nebo stížnosti ze strany veřejnosti. Kontaktní email bude uveden, zde po zahájení činnosti komise.

Technická správa

Provoz řídícího počítače prozatimně zabezpečuje Institut intermédií – www.iim.cz – info@iim.cz.

https://www.iim.cz
http://www.fel.cvut.cz
http://www.fa.cvut.cz