PROJEKT LINKY

Interaktivní světelná instalace na fasádě budovy FEL ČVUT v Praze Dejvicích

DEN ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY

30.05.2017

Na 31. května letos připadá Světový den roztroušené sklerózy. Jako výraz solidarity a účasti s lidmi, kteří trpí touto nemocí, se po celém světě řada veřejných i soukromých budov rozsvěcuje na den roztroušené sklerózy zelenými světly.
Celý článek ...

Mobilní ovládání aplikací LINKY

13.12.2016

Byla publikována aplikace pro ovládání pro Android LINKY CTU.

Pro ostatní  bude k dispozici webové rozhraní na adrese

https://service.iim.cz/linkyapp/user/

Koncept instalace LINKY umožňuje, aby některé aplikace bylo možné ovládat z mobilního telefonu prostřednictvím mobilní aplikace nebo alternativně z webového rozhraní. Oboje je dostupné na výše uvedených adresách.

 

Celý článek ...

Creative Colours of FEL

04.12.2016

Linky představí veřejnosti interaktivní program, který se slavnostně spustí v úterý 13.12. v 16:30. Tvůrčí tým projektu Linky z Institutu intermédií, Fakulty informačních technologií a Fakulty architektury připravil první dvě aplikace pro veřejnost.  V úterý 13.12. si je budete moc vyzkoušet s naším týmem přímo u Linek. Jedna aplikace je hra pro dva hráče, druhá je hlasovací nástroj zobrazující výsledek hlasování. Aplikace pro ovládání bude ke stažení už brzy.

Slavnostní předvedení bude uvedeno novým světelným představením Josefa Šafaříka s hudebním doprovodem Adama Sporky. 

 

Celý článek ...
 

O projektu
LINKY FEL ČVUT

Projekt LINKY vznikl ve spolupráci mezi Fakultou elektrotechnickou (Institut intermédií) a Fakultou architektury (ateliér Karel/Šafařík) ČVUT v Praze a jde o jeden z mezioborových projektů těchto pracovišť.

Světelná instalace na budově FEL ČVUT je zhodnocením vizuálního podoby celého dejvického kampusu. Oživuje prostor nejen pro studenty a zaměstnance ČVUT, ale i pro širokou veřejnost. Budova, kterou doposud kolemjdoucí míjeli bez povšimnutí, nabízí nyní díky proměnlivé světelné instalaci chodcům na Dejvickém náměstí možnost dialogu s architekturou a v širším kontextu oživuje i celou městskou čtvrť. Použití světelných mediálních fasád je v posledních desetiletích populární na celém světě. Světelná fasáda - Linky je tak příkladem inovace areálu ČVUT, který je aktuální a atraktivní pro široké spektrum diváků: pro technicky zaměřené diváky, pro diváky s esteticky profilovaným názorem i pro "obyčejného" chodce.

Světelná fasáda je programována tak, aby umožňovala široké použití: například nabízí změnu škály barevných vzorců, vizualizujících nejrůznější druhy podnětů, jako jsou data o hladině hluku, znečištění vzduchu vně i uvnitř budovy nebo datový provoz mezi budovou a vnějším světem. Umožňuje také interaktivitu s kolemjdoucími pomocí chytrých telefonů, nebo propojení se zvukovou instalací či kompozicí. 

autor: Miloš Vojtěchovský

Slavnostní rozsvícení světelné instalace

Creative Colours of FEL

Tvůrčí tým
prof. Marian Karel, Josef Šafařík, Jakub Hybler, Roman Berka, Adam Sporka

prof. Marian Karel

Přední sklářský výtvarník, sochař. Člen Umělecké besedy. Působí v Praze.

Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou (1959 -1963) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1965 - 1972, prof. Stanislav Libenský). Od r. 1992 vedoucí ateliéru Sklo v architektuře na VŠUP Praha, 1995 jmenován profesorem. Další pedagogické působení: 1983, 1989 Pilchuck Glass School, WA, USA; 1986 British Artists in Glass, Velká Británie; 1987 GAS, Philadelphia and Kent State University, OH, USA; 1988 Miasa Glass Workshop, Japonsko; 1992 Niijima Glass Centre, Japonsko; 1998 Auckland Faculty, Nový Zéland;1999 Toyama City Institut of Glass, Japonsko; Jacksonville University, USA; 2000 Hameenlinna, Finsko; 2002 Strasbourg, Francie; 2003 Watrford, Irsko).

Je zastoupen v galeriích a muzeích po celém světě, držitel ceny Grand Prix architektů za realizaci Brány času v Chebu, pedagog FA ČVUT / Obor Design.

Josef Šafařík

Absolvent doktorského studia na VŠUP v Praze, obory sklo v architektuře / aplikace nových technologií ve výtvarném umění. Věnuje se sochařství, novým médiím a medailérství. Má za sebou celou řadu samostatných a hromadných výstav, účastnil se několika sochařských sympozií. Od roku 2009 působí jako odborný asistent v ateliéru Karel a Výtvarná tvorba Ústavu průmyslového designu na FA ČVUT u prof.ak.soch. Mariana Karla. U příležitosti slavnostního otevření budovy FA ČVUT v roce 2011 realizoval projekt Tetris a Laser CUBE.

Jakub Hybler

Vystudoval systémové inženýrství na provozně Ekonomické fakultě ČZU. Spoluzakladatel Institutu světelného designu (ISD).

Nadšený všeuměl, inženýr a programátor, pracující pro řadu divadelních projektů v České republice a v zahraničí. Svébytný umělec a vynálezce, schopný sdílet znalosti a svůj talent s lidmi, prostřednictvím workshopů v oblasti physical computingu a světelného designu. Je jedním ze zakládajících členů skupiny Handa Gote Research & Development. Jako systémový designér a vývojář se podílí na technických návrzích pro evropské umělce. Dohlíží na splnění technických požadavků studentských i hostujících akcí. Spolupracoval s různými firmami a umělci, např. Alfred ve dvoře, Divadlo Continuo, Krepsko, LightLab, MamaPapa, PQ. Podílel se rovněž na několika tanečních a choreografických projektech, které vznikaly v IIM. Jakub vyučuje na FEL ČVUT, kde původně studoval radiotechniku a výpočetní techniku.

Roman Berka

Působí na ČVUT v Praze jako ředitel Institutu intermédií a zároveň jako pedagog na Katedře počítačové grafiky a interakce. Institut intermédií založil v roce 2007 společně s architektem Pavlem Bednářem (FA ČVUT) a Milošem Vojtěchovským (FAMU). Odborně se zaměřuje na počítačovou animaci, virtuální realitu a multimédia a vede několik předmětů na FEL ČVUT. Spolupracuje na projektech zaměřených na vývoj interaktivních technik v oblasti virtuální reality a snímání pohybu.

Adam Sporka

Na FEL ČVUT se věnuje výzkumu a technologiím interaktivního audia v kontextech zvukového designu počítačových her a asistivních techologií. Podílí se též na vývoji počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, coby spolutvůrce obsahu a programátor adaptivní hudby pro Warhorse Studios.

Fotogalerie


Světelná performance u příležitosti prezentace projektu Creative colours of FEL ČVUT  13. prosince 2016


První slavnostní rozsvícení světelné fasády 26. Února 2016

Provozní řád
světelné instalace LINKY

Tento řád upravuje pravidla pro provozování slavnostního osvětlení jihovýchodní strany fasády bloku A4 budovy FEL ČVUT v Praze s ohledem na ustanovení a podmínky uvedené v kolaudačním souhlasu s užíváním stavby vydaného 24.2.2016.

 1. Účelem světelné instalace je vytvoření interaktivního komunikačního média, které umožní kreativní formou navazovat kontakt mezi univerzitou a veřejností. Využití současných světelných a IT technologií je vedeno s cílem přitáhnout pozornost mladé generace a potenciálních studentů technických oborů na fakultě.
 2. Světelná instalace je tvořena rastrem 1020 barevných bodů uspořádaných do pěti vertikál 17m vysokých (17 světelných segmentů) s přesahem 2m nad fasádu a řídícím systémem ovládaným z aplikace běžící na řídícím počítači.
 3. Za provoz řídícího počítače odpovídá součást FEL ČVUT pověřená děkanem fakulty viz technická správa níže.
 4. Za dramaturgický plán programu prezentovaného prostřednictvím instalace zodpovídá skupina pracovníků ČVUT jmenovaná děkanem fakulty viz. níže programová rada.
 5. O spuštění každého programu na instalaci LINKY je nutné žádat programovou skupinu definovanou v bodě 4. tohoto řádu. Členové programové skupiny jsou povinni se navzájem informovat o stavu spojeném s provozem světelné instalace LINKY a zodpovídají se děkanovi fakulty.
 6. S ohledem na ochranu zdraví občanů žijících v blízkém okolí instalace a okolního prostředí v nočních hodinách je časový rozvrh provozu světelné instalace omezen následujícím způsobem:
  • Po-Pá 8-21h,
  • o víkendech při výjimečných příležitostech, maximálně však 15 dní v roce.
 7. S ohledem na ochranu ptactva hnízdícího na fasádě v období duben-srpen je provoz instalace omezen v prostoru tak, aby nedocházelo k světelnému zatěžování hnízdišť rorýse obecného umístěných v prostoru mezi první a druhou vertikálou a mezi třetí a čtvrtou vertikálou na úrovni střešní římsy fasády a to následovně:
  • V období od 20. dubna do 10. srpna je shora omezen provoz instalace pouze do výšky 10m (prvních 10 segmentů zdola), tak aby bylo dodrženo ochranné pásmo v okolí hnízdišť a byl naplněn požadavek z pohledu dotčených ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ZOPK a taktéž příkazové části Rozhodnutí ČIŽP z 1.10.2015, na zdržení se škodlivé činnosti ve vzdálenosti menší než 6 m od hnízdišť rorýse obecného, která se na dotčené fasádě vyskytují.

Kontakty a odkazy
na technickou správu a administrativní část projektu

Kontakty

Programová komise projektu LINKY

Ing. Jan  Sláma — Oddělení vnějších vztahů, FEL ČVUT
Jitka Hodná — zástupce Akademickéh senátu FEL 
MgA. Josef Šafařík, Ph.D. — Ústav průmyslového designu, FA ČVUT
Ing. Jakub Hybler — Institut intermédií, FEL ČVUT
Tomáš Musil — Technicko­provozní oddělení, FEL ČVUT
Ing. Michal Dočkal — Středisko vědecko­technických informací, FEL ČVUT

email: linky@fel.cvut.cz

Složení komise je voleno tak, aby zde byly zastoupeny dotčené složky FEL. Komise určuje program běžící na instalaci LINKY a přijímá případné podněty nebo stížnosti ze strany veřejnosti. Kontaktní email bude uveden, zde po zahájení činnosti komise.

Technická správa

Provoz řídícího počítače prozatimně zabezpečuje Institut intermédií – www.iim.cz – info@iim.cz.

 

Odkazy ke stažení

Odkazy na domovské fakulty

Partneři

 • Světelná instalace byla v roce 2015 zajištěna Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze.
 • Vývoj softwarové části byl v roce 2016 podpořen grantem Magistrátu hlavního města Prahy.

logo magistratu HMPlogo cvut