O projektu

Projekt LINKY vznikl ve spolupráci mezi Fakultou elektrotechnickou (Institut intermédií) a Fakultou architektury (ateliér Karel/Šafařík) ČVUT v Praze a jde o jeden z mezioborových projektů těchto pracovišť.

Světelná instalace na budově FEL ČVUT je zhodnocením vizuálního podoby celého dejvického kampusu. Oživuje prostor nejen pro studenty a zaměstnance ČVUT, ale i pro širokou veřejnost. Budova, kterou doposud kolemjdoucí míjeli bez povšimnutí, nabízí nyní díky proměnlivé světelné instalaci chodcům na Dejvickém náměstí možnost dialogu s architekturou a v širším kontextu oživuje i celou městskou čtvrť. Použití světelných mediálních fasád je v posledních desetiletích populární na celém světě. Světelná fasáda - Linky je tak příkladem inovace areálu ČVUT, který je aktuální a atraktivní pro široké spektrum diváků: pro technicky zaměřené diváky, pro diváky s esteticky profilovaným názorem i pro "obyčejného" chodce.

Světelná fasáda je programována tak, aby umožňovala široké použití: například nabízí změnu škály barevných vzorců, vizualizujících nejrůznější druhy podnětů, jako jsou data o hladině hluku, znečištění vzduchu vně i uvnitř budovy nebo datový provoz mezi budovou a vnějším světem. Umožňuje také interaktivitu s kolemjdoucími pomocí chytrých telefonů, nebo propojení se zvukovou instalací či kompozicí.

autor: Miloš Vojtěchovský

Tvůrčí tým

prof. Marian Karel

Přední sklářský výtvarník, sochař. Člen Umělecké besedy. Působí v Praze. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou (1959 -1963) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1965 - 1972, prof. Stanislav Libenský). Od r. 1992 vedoucí ateliéru Sklo v architektuře na VŠUP Praha, 1995 jmenován profesorem. Další pedagogické působení: 1983, 1989 Pilchuck Glass School, WA, USA; 1986 British Artists in Glass, Velká Británie; 1987 GAS, Philadelphia and Kent State University, OH, USA; 1988 Miasa Glass Workshop, Japonsko; 1992 Niijima Glass Centre, Japonsko; 1998 Auckland Faculty, Nový Zéland;1999 Toyama City Institut of Glass, Japonsko; Jacksonville University, USA; 2000 Hameenlinna, Finsko; 2002 Strasbourg, Francie; 2003 Watrford, Irsko).

Je zastoupen v galeriích a muzeích po celém světě, držitel ceny Grand Prix architektů za realizaci Brány času v Chebu, pedagog FA ČVUT / Obor Design.

Josef Šafařík

Absolvent doktorského studia na VŠUP v Praze, obory sklo v architektuře / aplikace nových technologií ve výtvarném umění. Věnuje se sochařství, novým médiím a medailérství. Má za sebou celou řadu samostatných a hromadných výstav, účastnil se několika sochařských sympozií. Od roku 2009 působí jako odborný asistent v ateliéru Karel a Výtvarná tvorba Ústavu průmyslového designu na FA ČVUT u prof.ak.soch. Mariana Karla. U příležitosti slavnostního otevření budovy FA ČVUT v roce 2011 realizoval projekt Tetris a Laser CUBE.

Jakub Hybler

Vystudoval systémové inženýrství na provozně Ekonomické fakultě ČZU. Spoluzakladatel Institutu světelného designu (ISD). Nadšený všeuměl, inženýr a programátor, pracující pro řadu divadelních projektů v České republice a v zahraničí. Svébytný umělec a vynálezce, schopný sdílet znalosti a svůj talent s lidmi, prostřednictvím workshopů v oblasti physical computingu a světelného designu. Je jedním ze zakládajících členů skupiny Handa Gote Research & Development. Jako systémový designér a vývojář se podílí na technických návrzích pro evropské umělce. Dohlíží na splnění technických požadavků studentských i hostujících akcí. Spolupracoval s různými firmami a umělci, např. Alfred ve dvoře, Divadlo Continuo, Krepsko, LightLab, MamaPapa, PQ. Podílel se rovněž na několika tanečních a choreografických projektech, které vznikaly v IIM. Jakub vyučuje na FEL ČVUT, kde původně studoval radiotechniku a výpočetní techniku.

Roman Berka

Působí na ČVUT v Praze jako ředitel Institutu intermédií a zároveň jako pedagog na Katedře počítačové grafiky a interakce. Institut intermédií založil v roce 2007 společně s architektem Pavlem Bednářem (FA ČVUT) a Milošem Vojtěchovským (FAMU). Odborně se zaměřuje na počítačovou animaci, virtuální realitu a multimédia a vede několik předmětů na FEL ČVUT. Spolupracuje na projektech zaměřených na vývoj interaktivních technik v oblasti virtuální reality a snímání pohybu.

Adam Sporka

Na FEL ČVUT se věnuje výzkumu a technologiím interaktivního audia v kontextech zvukového designu počítačových her a asistivních techologií. Podílí se též na vývoji počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, coby spolutvůrce obsahu a programátor adaptivní hudby pro Warhorse Studios.