MHD odjezdy

O PROJEKTU LINKY

Světelná instalace na budově FEL ČVUT je zhodnocením vizuálního podoby celého dejvického kampusu. Oživuje prostor nejen pro studenty a zaměstnance ČVUT, ale i pro širokou veřejnost. Budova, kterou doposud kolemjdoucí míjeli bez povšimnutí, nabízí nyní díky proměnlivé světelné instalaci chodcům na Dejvickém náměstí možnost dialogu s architekturou a v širším kontextu oživuje i celou městskou čtvrť.

Více

LINKY API

Nová LinkyAPI prošla značným zjednodušením a rozšířením. Mezi nejvýznamější změny se řadí přidání bufferování framů. Díky tomuto lze udržovat konstantní framerate 24 snímků za sekundu. Mezi další změny se řadí možnost odeslání celé animace v jednom REST requestu a v blízké budoucnosti i podpora websocketů.

V současnosti si kdokoliv může vyzkoušet zobrazování na LINKY uvnitř svého browseru. LinkyAPI umožňuje režim debugování v kterém si kdokoliv může vyzkoušet svojí aplikaci

O API

PROVOZNÍ ŘÁD LINKY

  1. Provoz linek je omezen na čas mezi 8:00 a 21:00
  2. Provoz linek o víkendu je pouze za výjimečných situacích (akce).
  3. Provoz od 20. dubna do 10. srpna je shora omezen do výšky 10m (10 spodních segmentů)