Aktuálně běží: Aplikace LinkyOS v současnosti neběží.

Další aplikace

O PROJEKTU LINKY

Světelná instalace na budově FEL ČVUT je zhodnocením vizuálního podoby celého dejvického kampusu. Oživuje prostor nejen pro studenty a zaměstnance ČVUT, ale i pro širokou veřejnost. Budova, kterou doposud kolemjdoucí míjeli bez povšimnutí, nabízí nyní díky proměnlivé světelné instalaci chodcům na Dejvickém náměstí možnost dialogu s architekturou a v širším kontextu oživuje i celou městskou čtvrť.

Více

LINKY API

Nová LinkyAPI prošla značným zjednodušením a rozšířením. Mezi nejvýznamější změny se řadí přidání bufferování framů. Díky tomuto lze udržovat konstantní framerate 24 snímků za sekundu. Mezi další změny se řadí možnost odeslání celé animace v jednom REST requestu a v blízké budoucnosti i podpora websocketů.

V současnosti si kdokoliv může vyzkoušet zobrazování na LINKY uvnitř svého browseru. LinkyAPI umožňuje režim debugování v kterém si kdokoliv může vyzkoušet svojí aplikaci

O API